mskk.be - gebruiksvoorwaardenOnderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder de Modelspoorklub van de Kust vzw u toegang verleent tot zijn website.

De Modelspoorklub van de Kust vzw (hierna MSKK) biedt u deze website (www.mskk.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze pagina ‘gebruiksvoorwaarden’. Door de website www.mskk.be en de informatie erop te consulteren stemt u in met deze voorwaarden.

• De MSKK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie en foto’s op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie en foto’s op deze website is volledig op eigen risico.

• Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. De MSKK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites bevindt, en waarnaar de MSKK verwijst.

• Indien u een link naar de website van de MSKK aanmaakt, dan dient deze link naar onze index-pagina (http://www.mskk.be) te verwijzen. Het plaatsen van een link naar een specifieke pagina of foto is niet toegelaten.

• U hebt het recht om de informatie en foto’s op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepaling van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De MSKK behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie en foto’s.

• De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van de MSKK en dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.

Daartoe dient u contact op te nemen met:
Modelspoorklub van de Kust vzw
Kristof Willems
Spaarzaamheidstraat 37
8450 Bredene

e-mail:

25 november 2007