Info

MSKK staat voor Modelspoorklub van de Kust. De MSKK is een vzw die tracht treinliefhebbers samen te brengen met als doel informatie uit te wisselen omtrent de modelspoorhobby en allerhande activiteiten eigen aan deze vrijetijdsbesteding te organiseren. Deze aktiviteiten gaan van tentoonstellingen bezoeken en busreizen, tot clubavondjes het ganse jaar door met ondermeer video, dia's, voordrachten, cursussen en nog veel meer,...

Meer info...

Geschiedenis

Halfweg 1981 vatten enkele gelijkgestemde zielen het schitterende plan op om een gapend gat in de modelspoorwereld te dichten en een modelspoorclub op te richten aan onze Belgische kust. De "Modelspoorklub van de Kust" (afgekort MSKK) was geboren en als u opnieuw even het stichtingsjaar bekijkt, snapt u meteen waarom club in hun naam en afkorting nog met een letter "K" geschreven wordt...

Meer geschiedenis...

Clubblad

Het MSKK clubboekje verschijnt tweemaandelijks en is gratis voor clubleden en adverteerders.

Meer over het clubboekje...Adverteerders

Dankzij deze adverteerders kan de MSKK haar clubblad realiserenClubactiviteiten

Wekelijks worden er clubavonden voorzien:
Als er geen dia-avond, een mini-tentoonstelling of een voordracht is, dan wordt er aan de diverse projecten voortgewerkt

Meer over de activiteiten...

Clubprojecten

De MSKK beschikt over diverse clubbanen in verschillende schalen.Meer over de projecten...

32e Treinweekend

De 32e editie van dit modelspoor-evenement
wordt door de huidige omstandigheden verplaatst naar zaterdag 18 en zondag 19 september 2021